Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2022/23:1281 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:1281

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Socialstyrelsen

815 421

±0

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

92 070

±0

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

161 782

±0

1:4

Tandvårdsförmåner

7 367 141

2 350 000

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

34 355 000

250 000

1:6

Bidrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)