Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen

2022/23:2061

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1.Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

2.Välfärdens finansiering

3.Hälso- och sjukvård

3.1 Svensk hälso- och sjukvård behöver stärkas och ges tillräckliga resurser

3.2 Brist på vårdplatser i hela landet

3.3 Åtgärder för kortare väntetider

3.4 Primärvårdsreformens nästa steg

3.5 Fler ska ha en fast läkare

3.6 Nationella riktvärden för fast läkarkontakt inom primärvården

3.7 Fast läkare för personer som bor på särskilt boende

3.8 Fast läkare för personer som bor i LSS-boende

3.9 Patientkontrakt och individuell plan

3.10 Primärvården i landsbygdsområden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (73)
Behandlas i betänkande (19)