Utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2009/10:A392 av Ulf Holm m.fl. (mp)

av Ulf Holm m.fl. (mp)
Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna anser att arbetsmarknadspolitiken främst ska syfta till att förena människors rätt till arbete och arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft.

Vi kan konstatera att regeringens arbetsmarknadspolitik inte varit tillräckligt träffsäker. Det gäller i det uppkomna läget med ekonomi- och jobbkris men också under högkonjunkturen fanns det mycket i övrigt att önska. Det gäller i synnerhet trygghetssystemen.

Regeringens drastiska försämringar av arbetslöshetsförsäkringen har fått mycket allvarliga konsekvenser. En halv miljon människor har lämnat försäkringen och ytterligare tiotusentals, främst unga människor som nyligen inträtt på arbetsmarknaden, har avstått medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen. Många av dessa har hamnat i mycket svåra ekonomiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)