Utgiftområdena 13 och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2005/06:A420 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

av Stefan Attefall m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

I denna motion presenteras Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitik och partiets alternativa budgetförslag för 2006 på utgiftsområdena 13 och 14. I särskilda motioner utvecklas partiets politik när det gäller jobben i tjänstesektorn (Sk527), hälsosammare arbetsliv (A418), äldre på arbetsmarknaden (A417), ungdomsarbetslösheten (A416) samt om jämställdhet (A370).

Trots en god internationell konjunktur är arbetslösheten mycket hög. De sociala problem och det slöseri med mänskliga resurser som detta innebär är ytterst allvarliga. Drygt 15 procent av arbetskraften, eller cirka 725 000 personer i arbetsför ålder har inte ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, eller vill arbeta mer.

Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitik tar sin utgångspunkt i människans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)