Utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Motion 2008/09:MJ486 av Tina Ehn m.fl. (mp)

av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:MJ486

av Tina Ehn m.fl. (mp)

Utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

mp501

1 Sammanfattning

Regeringen fortsätter att montera ned miljöpolitiken. Det gäller klimatpolitiken, där regeringen vill köpa utsläppsrätter i u-länder för att slippa minska utsläppen i Sverige och EU. Det gäller biologisk mångfald, en hörnsten i regeringens miljöpolitik där man vill minska anslagen, och det gäller miljömålssystemet, där regeringen frikopplar motorn i den breda svenska miljö­politiken.

Miljöpartiet föreslår i stället en stor satsning på att genomföra åtgärdsförslag från Miljömålsrådets rapport Nu är det bråttom! Vi föreslår att Sverige minskar utsläpp av växthusgaser här och i EU. Vi
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)