Utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 7 Internationellt bistånd

Motion 2011/12:U322 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

av Bodil Ceballos m.fl. (MP)
Sammanfattning

Internationell samverkan handlar om frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer. Målet för utgiftsområdet är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelser med andra länder. Miljöpartiet anser att det behövs mer moral i den svenska utrikespolitiken. Det går inte att å ena sidan sälja vapen till diktaturer och å den andra hindra människor som flyr undan samma diktaturer från att söka en fristad i Europa. Vi prioriterar goda relationer till demokratier, respekten för mänskliga rättigheter, nedrustning, fredsfrämjande och konflikthantering i våra relationer till andra stater.

Vi värnar om det internationella biståndets kvalitet och kvantitet. Vi vill att Sverige ska vara en internationell förebild,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)