Utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2009/10:Sf372 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:Sf372

av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

mp801

1 Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld där ingen behöver fly men alla får flytta och tror på mångfald som ett positivt värde. Vi anser att fler asylsökande bör få stanna, och vi fokuserar därför på hur vi kan förbättra villkoren för dem som söker asyl istället för att lägga resurser på förvar och utvisningar. Vi föreslår att ett bidrag för eget boende införs för att minska trångboddheten och underlätta den svåra ekonomiska situationen för de grupper som väljer eget boende. Vi vill att de som lever papperslösa ska regulariseras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)