Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige

Motion 2006/07:So369 av Annie Johansson och Fredrick Federley (c)

av Annie Johansson och Fredrick Federley (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning i syfte att se över möjligheten för utländska kvinnor att komma till Sverige för att få abort utförd.

Motivering

Kvinnors rätt till sin egen kropp uttrycks bland annat i rätten till abort. Samhället ska inte ha moraliska åsikter om kvinnans val. Suveräniteten över den egna kroppen och de val man väljer att göra inom den nu lagstadgade tiden för rätten till abort är en mänsklig och kompromisslös rättighet.

I Sverige har vi fria aborter. Men utländska kvinnor får inte komma hit och göra abort, trots att vi under tiden då abort var olagligt i Sverige sökte oss till exempelvis Polen för att avsluta en oönskad graviditet. Idag tillåter vi inte de polska kvinnorna att komma hit för att genomföra aborter. Det tyder på en dubbelmoral utan dess like.

I flera länder i Europa är inte rätten till den egna kroppen en självklarhet. Genom lagstiftning förbjuds abort, vilket tvingar många kvinnor att söka sig till dyra och illegala abortkliniker. 500 kvinnor dör varje dag som ett resultat av de smutsiga och farliga, illegala aborterna.

Den svenska abortlagstiftningen bör tillåta utländska kvinnor som vistas i landet en rätt att genomföra en abort. Idag krävs svensk anknytning. Svensk anknytning krävs inte till annan livsviktig sjukvård i Sverige.

Fri abort räddar liv. Genom en ändrad lagstiftning kan Sverige bidra till att rädda kvinnors liv. En ändrad svensk lagstiftning samt ett fortsatt internationellt arbete för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa kommer att ge tusentals kvinnor ett bättre liv.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 26 oktober 2006

Annie Johansson (c)

Fredrick Federley (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)