Utländska kvinnors rätt till abort

Motion 2006/07:So248 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utländska kvinnors rätt till abort i Sverige.

Motivering

Att lagen 1975 kom att skilja på svenska kvinnors rätt att göra abort och utländska kvinnors rätt till vård var djup olyckligt. Därför välkomnade jag såväl utredningen Abort i Sverige som utredningens förslag att ändra lagen så att utländsk kvinna ska kunna göra abort utan prövning av särskilda skäl. Företrädare för sex av de sju riksdagspartierna sa ja till en sådan lagändring före valet och en proposition var också på väg till riksdagen. Det är viktigt att det arbetet utan dröjsmål fullföljs av den nu sittande regeringen. Dagens särbehandling av utländska kvinnor måste undanröjas. Abort är en fråga om rättigheter men också en hälsofråga.

Stockholm den 24 oktober 2006

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)