Utländska kvinnors rätt till abort

Motion 2006/07:So482 av Veronica Palm och Nikos Papadopoulos (s)

av Veronica Palm och Nikos Papadopoulos (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utländska kvinnors rätt till abort i Sverige.

Motivering

I Europa finns flera i övrigt utvecklade länder som inte anser att det är varje kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp. Genom lagstiftning har man förbjudit kvinnors rätt till fri abort, vilket tvingar mängder av kvinnor att söka sig till dyra och farliga illegala abortkliniker. Med smutsiga stickor utför klåpare som vill tjäna snabba pengar osäkra aborter på kvinnor som inte ser någon annan utväg. Varje dag dör 500 kvinnor i sviterna av illegala aborter, och på många ställen i världen är illegala aborter den främsta dödsorsaken bland kvinnor mellan 20 och 30 år. Många kvinnor lyckas inte få hjälp, ens illegalt. I Polen hittas varje år flera hundra döda spädbarn i soptunnor, lämnade av desperata mödrar. Detta skulle kunna undvikas om EU var så gränslöst som vi vill att det ska vara, men det är det inte. Utländska kvinnor som vistas i Sverige, både från Europa och utanför, får ingen hjälp i Sverige.

För oss är det självklart att varje kvinna ska ha rätten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Vi är stolta över svensk abortlagstiftning med ett undantag. Det är just det att vi inte tillåter utländska kvinnor som vistas i landet att genomföra en abort, till skillnad från all annan livsviktig sjukvård. För att en utländsk kvinna som vistas i Sverige ska få genomföra en abort här krävs det att hon har en anknytning till Sverige. Som anknytning räknas om mannen är svensk eller om befruktningen har skett i svensk säng.

Som ett led i arbetet för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är det självklart att också utländska kvinnor ska kunna komma hit och få hjälp att utföra ett ingrepp som män i deras eget land lagstiftat mot och moraliserar över. Lagen måste ändras. För alla de kvinnor som tvingas besöka kvacksalvare i sina hemländer är det ointressant i vilken säng de har legat. De genomför aborter som är farliga och osäkra, som ofta leder till sterilitet, sjukdomar och i ganska många fall död. Fri abort räddar liv. Vi vill inte ha på vårt samvete att Sverige har en lagstiftning som nekar vissa kvinnor denna rätt, precis som vi inte nekar annan livsnödvändig vård till människor som tillfälligt vistas i vårt land. Genom att ändra lagstiftningen kan Sverige bidra till att rädda kvinnors liv. En ändrad lagstiftning hemma och, minst lika viktigt, ett fortsatt internationellt arbete kan ge tusentals desperata kvinnor ett bättre liv.

I en utredning som kom år 2005 (SoU 2005:90) föreslås det att abortlagen ändras så att en utländsk kvinna som vistas i Sverige ska kunna få abort i Sverige utan prövning om särskilda skäl föreligger och enligt samma regler som en svensk kvinna. Sverige ska våga gå före och värna kvinnans rätt, inte ha en lagstiftning som accepterar att man i andra länder förvägrar kvinnans självklara rätt till sin egen kropp och varje barns rätt att födas önskat.

Stockholm den 25 oktober 2006

Veronica Palm (s)

Nikos Papadopoulos (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)