Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning

Motion 2020/21:1680 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utöka antalet hyresnämnder för att förkorta handläggningstiderna och därmed snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemet med oriktiga hyresförhållanden är väl känt och något som Telge Bostäder AB, liksom allt fler fastighetsägare, arbetar aktivt med i syfte att stävja fusk och mot­verka den organiserade ekonomiska brottsligheten och därmed skapa ordning och reda på bostadsmarknaden. Dessvärre förhindras de ökade ambitionerna i hög utsträckning av de mycket långa handläggningstiderna i hyresnämnderna.

I exempelvis Stockholms län finns idag bara en hyresnämnd. Det innebär att nämnden ensamt hanterar samtliga ärenden, vilket är helt otillräckligt och skapar en ohållbar situation med extremt långa väntetider. Idag är ärenden som rör olovlig andrahandsuthyrning och bristande behov av bostad lågprioriterade. Detta är möjligt eftersom hyreslagen är utformad så att nämnderna har ett avgörande beslutsmandat avseende handläggning av ärenden. Väntetiden för att få till stånd ett sammanträde i hyresnämnden kring ärenden som rör olovlig andrahandsuthyrning och/eller bristande behov av lägenheten är inte sällan 1,52 år. Som exempel kan nämnas att Telge Bostäder i dagsläget har 14 aktiva ärenden hos hyresnämnden där det äldsta är inlämnat i mars 2019. Det är inte rimligt med så långa handläggningstider och att tvisteärenden inte avgörs. Självfallet motverkar detta fastighetsägarnas höjda ambitioner att motverka fusk och oriktigheter liksom det riskerar att motverka intentionen med den nya, stramare lagstiftningen kring olovlig andrahandsuthyrning.

De långa handläggningstiderna påverkar inte bara hyresvärdarna negativt, det öppnar också upp för fortsatt fusk med olika typer av bidrag. Så länge hyresgästen inte kan skiljas från sitt kontrakt genom egen avflytt eller via beslut från hyresnämnden kan fusket och bedrägerierna fortsätta och systematiseras. En helt svart bostadsmarknad skapas.

För att inte den nya lagstiftningen ska bli verkningslös och för att underlätta hyres­värdarnas möjligheter att återta olovligt uthyrda lägenheter till den ordinarie bostads­marknaden och därmed åstadkomma ökade möjligheter för personer utanför densamma att få ett fast och tryggt boende, bör man överväga att se över om det krävs fler hyres­nämnder i de regioner i landet där problemen är störst.

Ingela Nylund Watz (S)

Abraham Halef (S)

Anna Vikström (S)

Mathias Tegnér (S)

Serkan Köse (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)