Utökad användning av elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Motion 2016/17:1720 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka användandet av elektronisk fotboja vid kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många människor som fått kontaktförbud bryter mot detta, främst är det män som tidigare haft en våldsam relation till en kvinna. I flera fall, bland annat ett uppmärksammat i Jönköping, har kvinnan blivit mördad av mannen trots aktivt kontaktförbud. För att värna om människors säkerhet, då framförallt säkerheten för kvinnor som levt i våldsamma relationer, föreslås att det sker en utökad användning av elektronisk fotboja vid kontaktförbud.

Då fotbojan går att spåra via gps kan vi dels trygga att kontaktförbudet efterlevs och i många fall ingripa när det noteras att parten är på väg mot en adress där också offret finns. Dels kan vi också i större utsträckning bevisa när kontaktförbudet kränkts. Idag finns det en laglig möjlighet att tilldöma någon att bära fotboja, men per maj 2014 hade ingen tilldömts att så göra. Förslaget är att användandet regleras i lagtext.

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare