Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor

Motion 2019/20:936 av Anna Vikström (S)

av Anna Vikström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till utökad förskrivningsrätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnmorskor måste alltför ofta kontakta läkare för att få recept utskrivna, istället för att själva kunna förskriva. Det leder till väntetid för patienterna och onödigt dubbelarbete för både läkare och barnmorskor.

Idag har barnmorskor en formell förskrivningsrätt sedan 2006 se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:21) och rätt att förskriva antibiotika som klamydiabehandling tillkom 2011. Men sedan dess har inget hänt för att ge barnmorskor utökad förskrivningsrätt.

Barnmorskor har gedigen kunskap och kompetens inom de olika verksamhetsområden de verkar inom och de arbetar i hög grad självständigt inom många verksamheter med fokus på kvinnohälsa, tex på barnmorskemottagningar i primärvården, på ungdomsmottagningar och specialistmottagningar på sjukhus. I den kompetensbeskrivning som togs fram 2018 för barnmorskan framgår att barnmorskans arbetsområde är bredare än vad många i allmänhet tror. Barnmorskor har förutom sin specialistutbildning dessutom en särskild legitimation för yrket utöver sjuksköterskelegitimationen.

Förskrivningsrätten har inte alls gått hand i hand med yrkets omfattning och höga grad av självständighet. Därför borde barnmorskors förskrivningsrätt kunna utvidgas. Exempel på läkemedel som skulle kunna ingå i en utökad förskrivningsrätt är lokalt östrogen och järnpreparat, men det finns fler exempel. Att distriktssköterskor har rätt att


förskriva fler läkemedel är utmärkt, men det ger också argument för att även barn­morskorna borde få utökade förskrivningsmöjligheter inom sitt kompetensområde.

Anna Vikström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)