Utökad vapengarderob för erfarna jägare

Motion 2011/12:Ju233 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att jägare efter fem års innehav av jägarexamen bör ges möjlighet att utöka vapengarderoben till åtta vapen.

Motivering

Efter att ha tagit jägarexamen får en jägare möjlighet att skaffa upp till sex vapen, vilket är fullt tillräckligt för de flesta. Men efter en tid vill många utöka sin vapengarderob med något vapen för till exempel en speciell jaktform eller jaktbyte – det kan handla om ett extra vapen för vildsvin eller någon speciell kaliber för björn- eller älgjakt. Många ärver också vapen som kanske betytt mycket för någon i många år, och det kan därför kännas värdefullt att låta det gå vidare i familjen. Kunniga, erfarna och ansvarsfulla jägare bör få möjlighet att utöka sin vapengarderob om behov finns. Möjligheten för jägare som haft jägarexamen i minst fem år och inte haft några anmärkningar att utöka sin vapengarderob till åtta vapen bör därför ses över.

Stockholm den 20 september 2011

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)