Utökning av preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott

Motion 2016/17:780 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ansvarsdelen kring arbetsplatsolyckor är idag väldigt komplicerad. Det är idag praxis att entreprenader oftast sker i många led. Inte allt för sällan eller ovanligt med bemanningsföretag av lågavlönad utstationerad arbetskraft. Framförallt är det idag vanligt förekommande på svenska byggarbetsplatser. Ansvarsutkrävningen blir då väldigt komplicerad med underentreprenörer i flera led när olyckan väl är framme.

Att rättsprocessen då tar lång tid är förståeligt med de knappa resurser som Polismyndigheten idag har för att utreda arbetsmiljöbrott. Preskriptionstiden för normalgraden av arbetsmiljöbrott är idag två år. Vid grova brott, fem år. Denna preskriptionstid är alldeles för kort när det gäller brott med dödlig utgång. Preskriptionstiden bör ses över och utökas till minst det dubbla, dvs. fyra år för normalgraden samt tio år för grova brott.

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)