Utred gråzoner i livets slutskede inklusive dödshjälp

Motion 2019/20:421 av Niels Paarup-Petersen (C)

av Niels Paarup-Petersen (C)

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning för att analysera gråzoner vid vård i livets slutskede, inklusive dödshjälp, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Opinionsundersökningar visar på en stark folkmajoritet för att utreda möjligheter för individen att själv påverka sitt öde vid svåra lidanden i livets slutskede. Dessa frågor är svåra och grannlaga, självfallet måste steg i den riktningen utredas mycket noga och naturligtvis måste regelverken vara väl genomtänkta och specificerade.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer), som ansvarar för dessa viktiga frågor, föreslog redan 2008 att de borde utredas. Man pekade på gråzoner där praxis vad gäller smärt­lindring kan skifta mellan olika städer och sjukhus och läkare; gråzonerna växer och regelverk behöver ses över och bli mer enhetliga. Vi anser mot bakgrund av detta att det är dags att utreda frågan.

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att tillsätta en utredning för att analysera gråzoner vid vård i livets slutskede, inklusive frågan om dödshjälp.

Niels Paarup-Petersen (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)