Utrikes födda akademiker

Motion 2018/19:1443 av Kristina Axén Olin (M)

av Kristina Axén Olin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett nationellt ansvar för att erbjuda yrkessvenska på distans och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur valideringsutbildningar kan tillgängliggöras på distans med ett nationellt ansvar för att så sker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige lever idag ca 300000 utrikes födda akademiker med minst tre års högskoleutbildning. De utgör drygt en femtedel av alla akademiker. Bland de utrikes födda har akademiker lättare att få jobb än de med lägre utbildning, men jämfört med inrikes utbildade är deras sysselsättning betydligt lägre. 84000 utrikes födda akademiker i arbetsför ålder är inte sysselsatta och 45000 arbetar inte i yrken som är i nivå med deras utbildning. Av dessa har 8500 jobb som inte kräver gymnasie­utbildning.

Beräkningar i en rapport från Jusek visar att om utrikes födda akademiker skulle ha samma sysselsättningsgrad och arbetslöshet som inrikes födda akademiker och om en lika stor andel av de utrikes födda som de inrikes födda arbetade i yrken som motsvarade deras utbildning, skulle 34000 fler personer vara sysselsatta och 28000 färre vara arbetslösa. De ökade skatteintäkterna och minskade kostnaderna för arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd skulle förstärka de offentliga finanserna med drygt 10 miljarder kronor per år. Dessutom skulle arbeten med lägre kompetenskrav frigöras för andra grupper.

Kristina Axén Olin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)