Utrikesförvaltning och internationell samverkan

Motion 2000/01:U217 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

av Holger Gustafsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2000/01:U217

av Gustafsson, Holger (kd)

Utrikesförvaltning och internationell samverkan

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utveckla bättre relationer med näringslivet och
organisationer för internationell samverkan.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att verka för ökad samordning av handels-, bistånds-, och
miljöpolitiken.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att se över huruvida en gemensam myndighet för global
utveckling kan inrättas.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att inrätta ett kombinerat civilt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (80)