Utsatta EU-medborgare

Motion 2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:2578

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Utsatta EU-medborgare

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

2.1 Utsatta EU-medborgare

2.2 Bakgrund

2.3 Diskriminering och fattigdom

3 Nationellt ansvar

3.1 Uppehållsrätt

3.2 Boende

3.3 Rätt till skolgång

3.4 Rätt till sfi

3.5 Rätt till sjukvård

3.6 Socialt bistånd

3.7 Strategier för romsk inkludering

3.8 Nationella samordnare

3.9 Tiggeriförbud

3.10 Sveriges relationer med ursprungsländer

3.11 Polisens agerande

3.12 Arbetsmarknadspolitik

3.12.1 Arbetsförmedlingen

4 EU:s ansvar

4.1 EU:s arbete för romsk integrering

4.2 EU:s sociala fonder.

1   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)