Utställning för att uppmärksamma demokratins införande i Sverige

Motion 2016/17:2696 av Petter Löberg m.fl. (S)

av Petter Löberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i samband med redan fattade beslut om att uppmärksamma demokratins införande även uppmärksamma 100-årsminnet av införandet av kvinnors lika rösträtt och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

När Sverige 1919 införde allmän och lika rösträtt var vi bland de första staterna i världen som gav kvinnor lika möjlighet att i val göra sin röst hörd. Vi har historiskt haft några politiskt inflytelserika kvinnor i vårt land (såsom våra drottningar och Heliga Birgitta), men de var få. På sockenstämmor och vid borgmästar- och prästval hade kvinnor av och till haft möjlighet att delta. Utvecklingen mot full demokrati gick dock inte spikrakt. Under slutet av 1700-talet och det följande århundradet ser vi vissa framsteg men också att vunnen terräng förlorades. De patriarkala strukturerna motverkade effektivt ett reellt skifte i synen på kvinnors rätt till inflytande. Internationella influenser, inte minst suffragetterna i England, mobiliserade ett starkt förändringstryck inte minst i de nordiska länderna. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt samlade 1913 in över 350 000 namnunderskrifter. Tiden var mogen för att ta nästa steg. 1919 tog man så det första beslutet att män och kvinnor, på lika villkor, skulle kunna välja och bli valda till riksdagens andra kammare i plenum. Två år senare togs det konfirmerande beslutet och första valet hölls. När vi nu närmar oss 100-årsdagen för det första beslutet anser vi att det vore lämpligt att uppmärksamma detta. Ett sätt kan vara att skapa en permanent utställning som beskriver demokratins utveckling i vårt land. Det är viktigt att denna utställning förläggs så att den är tillgänglig för de många besökare som årligen besöker riksdagen.

Petter Löberg (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Jörgen Hellman (S)

Maria Andersson Willner (S)

Paula Holmqvist (S)

Peter Johnsson (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)