Utveckla Mälardalens högskola till tekniskt universitet

Motion 2020/21:3454 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla Mälardalens högskola till tekniskt universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver ett fortsatt fokus på stärkt forskning och konkurrenskraft. För drygt tjugo år sedan bildades Luleå tekniska universitet något som visat sig framgångsrikt och viktigt för tillväxt, kompetensförsörjning och den regionala och nationella utvecklingen.

Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna har potential att bli ett nytt universitet. Forskningen vid högskolan fokuserar på att möta samhällsutmaningar så som hälsa, välfärd och energi, innovation, inbyggda system i samverkan med bl.a. Volvo och ABB. Mälardalens högskola har även riktat in sig på spetsutbildningar inom digitalisering och it utifrån behov i samhället.

Mälardalens högskola är en viktig aktör i Mälardalsregionen. Genom att ge högskolan möjlighet att utvecklas till universitet skulle tillväxt och utvecklingskraft stärkas i regionen. Samtidigt som en av Sveriges viktiga tillväxtregioner stärks med fler jobb, enklare väg till kompetensutveckling inom till regionens industrier. Det är dags att Sverige får sitt nästa tekniska universitet – Mälardalens Tekniska Universitet.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Lotta Finstorp (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)