Utveckling av natur- och kulturturismen på ett ekologiskt hållbart sätt

Motion 2009/10:N359 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla natur- och kulturturismen på ett ekologiskt hållbart sätt.

Motivering

Turismen är en av de snabbast växande näringarna i världen och Sverige. Allt fler utländska besökare kommer till vårt land. I en hårdnande internationell konkurrens är det därför viktigt att ytterligare öka ansträngningarna att lansera Sverige som turistland. Vi vill i den här motionen lyfta fram en del av turistnäringen som vi är övertygade om kommer att locka alltfler besökare och deltagare där hänsyn tas till det ekologiskt hållbara. Klimathotet har starkt bidragit till den utvecklingen. Många efterfrågar upplevelser med annat innehåll än den traditionella charterresan.

Att natur- och kulturturism kan ha hållbarhet som en utgångspunkt är självklart. Men betydligt mer kan göras för att utveckla en natur- och kulturturism som är ekologiskt hållbar. Sverige, inte minst Skaraborg, har goda förutsättningar att attrahera den växande efterfrågan på den här formen av turism. Där finns många attraktioner inom denna del av turistnäringen:

  • Läckö slott med sin historia kring Sveriges stormaktstid. Vid slottet anordnas varje sommar uppskattade operaföreställningar. Kållandsö och Vänerskärgården erbjuder fina naturupplevelser i en historisk miljö.

  • Varnhem ger inblickar i svensk medeltid, en epok som fascinerar många människor.

  • Miljön kring Göta kanal ger goda möjligheter att anordna en lång rad evenemang.

  • Forsviks industrimiljö med anor långt tillbaka i tiden har blivit en attraktion med många aktiviteter.

  • Nationalparken Tiveden ger rika möjligheter till naturupplevelser.

  • Hornborgasjön och dess omgivningar lockar ett mycket stort antal besökare och har blivit ett exempel på hur man kan göra naturen tillgänglig.

Sverige och Skaraborg har alltså mycket goda möjligheter att ta till vara det ökande intresset för natur- och kulturturism på ett ekologiskt hållbart sätt.

Mycket av ansvaret ligger, och måste ligga, på lokal och regional nivå. Men det här synsättet måste också prägla statens turistpolitik. Vi socialdemokrater har efterlyst ett strategiprogram för turistnäringen med bland annat ökade insatser för att marknadsföra Sverige som turistland.

Natur- och kulturturism på ett ekologiskt hållbart sätt måste få en mer framträdande plats i marknadsföringen. Men detta ställer samtidigt krav på den lokala och regionala turistnäringen. Den måste bli ännu bättre på att identifiera och utveckla intressanta natur- och kulturmiljöer. Nya idéer måste uppmuntras. Man måste också analysera vad som kan göras för att göra den lokala och regionala turistnäringen mer ekologiskt hållbar. Också här kan det statliga stödet förbättras när det gäller till exempel informationsinsatser och utbildning.

Stockholm den 2 oktober 2009

Monica Green (s)

Carina Ohlsson (s)

Patrik Björck (s)

Urban Ahlin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)