Utvecklingsfinansiering

Motion 2016/17:2235 av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S)

av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tätare samverkan mellan utvecklingsfinansiering och svenskt bistånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvecklingssamarbete handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sverige har en lång tradition av ett ambitiöst bistånd och Sveriges insatser räddar liv, lindrar nöd och upprätthåller mänsklig värdighet för nödlidande människor. En tätare samverkan mellan privat och offentlig sektor öppnar upp för effektivare utvecklingsarbete och en mer slagkraftig fattigdomsbekämpning. Ett steg i detta är att inkorporera utvecklingsfinansiering i arbetet med landstrategier. Näringslivet spelar en viktig roll som aktör inom utvecklingspolitiken med fokus på jobb och tillväxt. Går utvecklingsfinansiärer hand i hand med det traditionella biståndet ökar vi chansen att nå den antagna 2030-agendan för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Jennie Nilsson (S)

Anna Wallén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)