Utvecklingspolitik

Motion 1999/2000:N214 av Lennart Daléus m.fl. (c)

av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen

1999/2000:N214

av Daléus, Lennart (c)

Utvecklingspolitik

Utvecklingspolitik - Den nya tiden kräver ett nytt
Sverige

Inledning

Idag finns en stark kraft och en enorm vilja runt om i landet
att vända den negativa trend som pågått i Sverige under
några år. Denna vilja och kraft måste tas tillvara. Den är av
avgörande betydelse för den regionala utvecklingen. Sverige
måste få en politik som leder till utveckling i alla regioner.
Vårt land har inte råd att avstå den utvecklingspotential som
finns i landet.

Politik handlar inte i första hand om stöd och bidrag utan om att ta tillvara
den kreativitet som finns runt om i landet. Större ansvar och en ökad
decentralisering är nödvändigt för en hållbar utveckling. När stad och land
tillsammans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (60)