om utvidgad vårdförsäkring

Motion 1987/88:Sf294 av Nic Grönvall (m)

av Nic Grönvall (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88:Sf 294

av Nic Grönvall (m)
om utvidgad vårdförsäkring

I årets budgetproposition aviseras ett förslag om att det allmänna socialförsäkringssystemet
ska kunna utnyttjas under 30 dagar för vård av sjuk äldre
anhörig. Detta är ett bra och riktigt förslag.

Alldeles uppenbarligen förekommer, särskilt i fall av vård av äldre anhörig,
att långa vårdtider kan komma ifråga. Det upplevs av de allra flesta i
vårt samhälle som en naturlig plikt att barnen i främsta rummet ska ge föräldrarna
vård i händelse av sjukdom under deras ålderdom. Det är därför
en angelägen samhällsuppgift att medverka till att så kan bli fallet, särskilt
som detta skulle innebära betydande besparingar för den offentliga vårdapparaten.

För att förstärka det nu framlagda förslaget bör därför öppnas en möjlighet
för enskilda att genom frivillig försäkring i det allmänna försäkringssystemet
skaffa sig möjlighet till sex månaders ersatt vårdtid vid vård av nära
anhörig.

Möjligen kan också övervägas att göra en premie för en enskilt tecknad
vårdförsäkring, skattemässigt avdragsgill. Den enskilda försäkringsindustrin
skulle då kunna utveckla en försäkring som särskilt anpassas efter de
vårdbehov som kan förutses. Enskilda människor skulle stimuleras att teckna
sådant skydd, som skulle möjliggöra vård av nära anhörig under längre
tid än det allmänna försäkringssystemet medger.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär en utredning om utvidgad vårdförsäkring
i enlighet med förslaget i motionen.

Stockholm den 25 januari 1988

Nic Grönvall (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-01-26 Bordläggning: 1988-02-01 Hänvisning: 1988-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)