Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen.

Utvisa fler utländska brottslingar som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott

Motion 2018/19:2639 av Ellen Juntti m.fl. (M)

av Ellen Juntti m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betydligt fler utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott ska utvisas och att mindre hänsyn ska tas till deras anknytning till Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag lever många vuxna och barn under hedersrelaterat våld och förtryck. I vissa förorter växer parallella samhällsstrukturer fram där självutnämnda moralpoliser kontrollerar kvinnor och flickor. På grund av den stora migrationen de senaste åren riskerar hedersvåldet och förtrycket att öka ännu mer. Hedersvåld och hedersförtryck är helt oacceptabelt och måste bekämpas med kraft. Svenska lagar ska gälla i hela Sverige och för alla som befinner sig här.

Enligt Brå är utrikes födda män från vissa länder och regioner tydligt överrepresen­terade vid sexualbrott. Samtidigt ökar utsattheten för sexualbrott. Det är oroväckande och oacceptabelt. Enligt Brå utvisas endast 19 procent av de utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige och som dömts för våldtäkt. Detta är alldeles för få och antalet måste ökas betydligt.

En utländsk medborgare som bryter mot svensk lag genom att begå grova brott har förbrukat sin rätt att vara i Sverige. Vi anser att fler utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott ska utvisas, på längre tid, och mindre hänsyn ska tas till deras anknytning.


Ellen Juntti (M)

Lars Beckman (M)

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)