Vaccination mot TBE i det allmänna barnvaccinationsprogrammet

Motion 2020/21:27 av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD)

av Monika Lövgren och Mikael Strandman (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att TBE-vaccinet på sikt bör inkluderas i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

TBE är en mycket allvarlig virussjukdom som kan påverka det centrala nervsystemet, om den sprids till hjärnan eller hjärnhinnorna. Upp till en tredjedel av dem som drabbas får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna med allvarliga men och smärta som varar under lång tid, kanske hela livet.

Vårt förslag är att vaccinet på sikt inkluderas i det allmänna barnvaccinations­programmet i en strävan mot jämlik vård som ger alla samma möjlighet och där vården inte ska avgöras av plånbokens storlek.

 

 

Monika Lövgren (SD)

Mikael Strandman (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-09 Granskad: 2020-09-09 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)