Vägen till jämställdhet

Motion 2020/21:2696 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen

2020/21:2696

av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

Vägen till jämställdhet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliga arbetsgivare ska gå före för jämställda löner, rätt till heltid och möjlighet till deltid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Medlingsinstitutet i uppdrag att verka för jämställda löner och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på kvällar, helger och nätter och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)
Behandlas i betänkande (19)