Välfärdsaktörer ska inte diskriminera för ålder – liberal politik för årsrika

Motion 2020/21:3259 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2020/21:3259

av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Välfärdsaktörer ska inte diskriminera för ålder – liberal politik för årsrika

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konsekvenser av åldersgränser inom hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte ska råda några generella åldersgränser inom sjukvården för behandling och vård av vuxna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åldersgränser vid nationella hälsoscreeningar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsning av blodgivning på grund av ålder och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)