Välfärdsbrottslighet

Motion 2021/22:4184 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4184

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Välfärdsbrottslighet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en myndighet mot välfärdsbrottslighet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheten ska ansvara för betalningar inom stat, regioner och kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en total översyn av sekretessreglerna i syfte att ge högre del direktåtkomst än i dag och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sekretessreglerna i kommuner och regioner och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (31)