Valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen

Motion 2011/12:So525 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lag om att införa LOV i alla kommuner.

Motivering

I flera kommuner så finns idag möjlighet för äldre och funktionshindrade att välja vem som ska utföra deras bistånd.

Tyvärr så har inte alla invånare den möjligheten ännu, vilket leder till brist på valfrihet och självbestämmande då det gäller den egna vården och omsorgen.

Alla invånare, oavsett vilken kommun de bor i, ska ha rätt att välja sin utförare. Därför måste det vara lag på att alla kommuner inför LOV, lagen om valfrihet!

Stockholm den 5 oktober 2011

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)