Vända trenden mot större barngrupper i förskolor och fritidshem

Motion 2013/14:Ub484 av Lena Sommestad m.fl. (S)

av Lena Sommestad m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vända trenden mot större barngrupper i förskolor och fritidshem.

Motivering

Allt fler barn i förskolan går i riktigt stora barngrupper, med 20 barn eller fler. Det är djupt oroande. Andelen barn i barngrupper med fler än 20 barn har ökat med mer än 50 procent sedan 2006. Samtidigt ökar också barngruppernas storlek kraftigt på fritidshemmen. Fackförbundet Kommunal konstaterade i en rapport år 2012 att barngrupperna på fritidshemmen idag är dubbelt så stora som för trettio år sedan. Samtidigt har personaltätheten minskat. Det är idag tre gånger fler barn per vuxen på fritidshemmen än för trettio år sedan (”Har någon sett Matilda?”, Kommunal 2012). Det är väl känt att tidiga insatser för barns lärande och utveckling är avgörande för deras livschanser. Såväl god bemanning som lagom stora barngrupper krävs för att förskolan och fritidshemmen ska fungera. Den internationella forskningen visar att barn som gått i förskola med god kvalitet utvecklas väl, inte bara intellektuellt utan också socialt och emotionellt. För att vända trenden mot större barngrupper och utveckla kvaliteten i förskola och fritidshem krävs en rad insatser. Arbetsvillkoren för förskollärare och barnskötare måste förbättras. Fler förskollärare måste utbildas och såväl barnskötare som förskollärare måste ha goda möjligheter till professionell utveckling. Resurser till förskolan bör avsättas med hänsyn till olika barngruppers behov och med utgångspunkt från de villkor som råder i varje förskola. Ett genusperspektiv måste genomsyra förskolans och fritidshemmens pedagogik. Barn med särskilda behov behöver tidigt stöd och uppmärksamhet. Sammantaget krävs ett kvalitetslyft, i samarbete mellan politiker på nationell och lokal nivå. Parallellt med kraftfulla satsningar på skolan, bland annat i form av mindre klasser i de lägre årskurserna, måste barngrupperna i svenska förskolor och fritidshem stegvis minska. Detta bör ske som en del i en kraftfull satsning på pedagogisk kvalitet, trygghet och utveckling i förskola och skolbarnsomsorg. Målet är en likvärdig förskola och en likvärdig barnomsorg av hög kvalitet, tillgänglig för alla barn i hela landet.

Stockholm den 1 oktober 2013

Lena Sommestad (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hillevi Larsson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Kerstin Nilsson (S)

Marie Nordén (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)