Vapenexport till Saudiarabien

Motion 2018/19:2852 av Martin Ådahl (C)

av Martin Ådahl (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att utnyttja sina befogenheter att stoppa alla vapenleveranser till Saudiarabien, inklusive följdleveranser, för att tydliggöra att intentionerna i den svenska vapenexport­lagstiftningen inte är att medge vapenexport till nationer som likt Saudiarabien uppenbart utför allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och allvarliga brott mot civilbefolkning i krig, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Saudiarabien är en av världens mest repressiva politiska regimer, med ett helt igenom icke-demokratiskt styrelseskick, omfattande brott mot mänskliga fri- och rättigheter och mot press- och yttrandefriheten. Nyligen har regimen i Saudiarabien kopplats direkt till mordet i Istanbul på journalisten och regimkritikern Jamal Khashoggi.

Sedan 2015 är Saudiarabien aktivt inblandat i inbördeskriget i Jemen, en av världens blodigaste konflikter. Förenta nationerna varnar för att åtta miljoner människor riskerar att svälta, med risk för att tiotusentals barn dör i svält. Tusentals barn drabbas nu av kolerautbrott. Så många som 60000 personer uppges ha dött under krigets första två år. Saudiarabien har ägnat sig åt urskillningslösa bombningar av civila mål och blockader vars mål varit att pressa civilbefolkningen i de delar som kontrolleras av rebellerna.

Den samlade situationen har lett till att bland andra Tyskland och Danmark meddelat att de avbryter sina vapenleveranser till Saudiarabien. Men trots situationen i Jemen fortsätter svenska företag att leverera krigsmateriel till Saudiarabien, där det inte kan uteslutas att materiel används i samband med konflikten.

Det är av största vikt för den svenska försvarsförmågan att Sverige har möjlighet att utveckla och sälja vapensystem till andra länder och ingå samarbeten om utveckling av vapen över nationsgränser, samt att dessa samarbeten och leveranser kan fullföljas över tid.

Men intentionerna med den svenska vapenexportlagen är att vapenexporten ska styras av regler och principer, inte av godtycke. Vid någon punkt måste de gränser Sverige satt upp för vår vapenexport aktiveras och leda till att vapenleveranser stoppas. Frågan är när dessa gränser ska aktiveras, om de inte gör det i fallet med Saudiarabien som så uppenbart begår systematiska och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och allvarliga brott mot civila i krig. Även om bedömningen och delar av beslutsmakten delegerats till ISP, Inspektionen för strategiska produkter, har regeringen möjlighet att stoppa vapenleveranser och bär det yttersta ansvaret.

Martin Ådahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)