Vapenlagstiftningen

Motion 2011/12:Ju325 av Lena Olsson m.fl. (V)

av Lena Olsson m.fl. (V)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna för vapenmagasins kapacitet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om användandet av halvautomatiska kulvapen vid jakt.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att ta fram en definition av målskyttevapen, jaktvapen och militära vapen.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att licensgivning ska skötas av den lokala polismyndigheten.

Inledning

Sverige har en av världens hårdaste vapenlagstiftningar och det är nödvändigt.

Alla vet att vapen fel använda och i fel syfte är förenade med livsfara. Av den anledningen har vi stränga lagar och regelverk för att vapen ska användas rätt och inte missbrukas. Det är också bra att regeringen aviserat nyare och skarpare regleringar och en ny amnesti för att komma till rätta med ägarlösa och illegala vapen som finns i omlopp. Det finns dock några frågor som sällan nämns i debatten och som Vänsterpartiet gärna vill lyfta inför en översyn av vapenlagen.

2Storleken på vapenmagasin

Vänsterpartiet anser att regeringen bör skärpa reglerna när det gäller vapenmagasins kapacitet. Genom att koppla ett magasin med hög kapacitet kan ett vapen avsett för jakt förvandlas till något helt annat än det var avsett för vilket kan leda till förödande effekter. I händerna på fel person kan detta orsaka stora katastrofer. Reglerna för vapenmagasins kapacitet bör därför ses över. Detta bör ges regeringen till känna.

3Halvautomatiska kulvapen

När det gäller halvautomatiska kulvapen avsedda för jakt har reglerna för licens nyligen ändrats, dock enbart i naturvårdsverkets föreskrifter. Denna förändring innebär att halvautomatiska kulvapen av militär typ inte längre får användas för jakt.

Vänsterpartiet anser trots detta att det är nödvändigt att se över föreskrifter och lagstiftningen ytterligare när det gäller halvautomatiska kulvapen. Vi menar att sådana vapen dels har sämre pression och kvalitet vilket kan leda till onödigt lidande för de djur som jagas. En översyn bör göras omgående. Detta bör ges regeringen till känna.

4Definition av vapen

Polisen har i dag en grannlaga uppgift i sin bedömning att ge licenstillstånd till olika sorters vapen. Lagstiftning och förordning är i dag inte tillräckligt tydliga för hur man ska definiera olika slags vapen. Vi menar att det skulle underlätta polisens arbete när det gäller licensgivning om man har en klar definition på vad som är ett målskyttevapen, jaktvapen och militära vapen. En utredning bör skyndsamt tillsättas för att ta fram förslag till definition för vapen enligt ovan. Detta bör ges regeringen till känna.

5Decentralisera licensgivning

Vad gäller licensgivning på vapen har denna centraliserats vilket var ett misstag. Vänsterpartiet anser att den lokala polismyndigheten är den som bäst är lämpad att handha licensgivningen. Vår uppfattning är att lokalkännedom och personkännedom görs bäst av den lokala myndigheten Den kan även vara avgörande för snabbt agerande vid misstanke av vapenbrott. Reglerna om licensgivning bör snarast ändras i den riktning som motionen anger. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2011

Lena Olsson (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)