Vård i stället för fängelse

Motion 1997/98:Ju512 av Sonja Fransson (s)

av Sonja Fransson (s)

En ny undersökning visar att av tjugoen grova våldsbrottslingar hade samtliga en hjärnskada som kan ha påverkat dem att begå brottet.

Samtidigt som lagen säger att ”psykiskt störda” ska få vård i stället för fängelse, dömdes sexton av brottslingarna till fängelse.

Unga människor med svåra hjärnskador men inte ”psykiskt störda” (ex MBD/Damp) har blivit dömda till fängelse. Flera har genomgått rätts­psy­ki­atrisk undersökning, men inte befunnits svårt psykiskt sjuka och därför blivit dömda till fängelse i stället för vård.

Det här är ett allvarligt och växande problem.

Fängelse för hjärnskadade personer kan få svåra konsekvenser enl. många forskares uttalande. Däremot vet man att man kan hjälpa hjärnskadade personer genom förståelse för deras problematik och då i form av vård och behandling.

Justitieministern har tillsatt en utredning som i vintras lämnade ett betänkande, där man bl a tog upp denna fråga.

Vad man då tog upp var ”psykiskt störda”. Det är viktigt att komma ihåg att det finns personer med svåra hjärnskador, t.ex. MBD/Damp, som inte går under beteckningen ”psykiskt störd”. För att komma till rätta med denna problematik behöver vi vidga begreppet ”psykiskt störd” så att personer med svåra hjärnskador får hjälp genom vård i stället för fängelse.

Det är därför viktigt med en lagstiftning som tar hänsyn till de nya kunskaper som i dag finns när det gäller personer med hjärnskador.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vård i stället för fängelse för vissa hjärnskadade.

Stockholm den 6 oktober 1997

Sonja Fransson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)