Vård och omsorg för ett nytt sekel

Motion 1997/98:So308 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1997/98:So308

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Vård och omsorg för ett nytt sekel

Innehåll

1. Inledning  

2. Hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation  

3. Folkhälsa  

4. Nya sjukdomar/ miljösjukdomar  

5. Alternativ/komplementärmedicin  

6. Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade  

7. Läkemedelsanvändning  

8. Läkarutbildning och forskning  

9. Hemställan  

1. 

Inledning

Miljöpartiet de gröna vill i denna övergripande motion ge sin syn på hur vården och omsorgen bör utformas för att inför nästa sekel kunna möta medborgarnas behov. Medborgare, vilka faktiskt prioriterar vård och omsorg högst av all offentlig service. Trots detta har hälso- och sjukvården under det senaste decenniet stått inför stora
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (66)