Vårdbidrag och a-kassa

Motion 2007/08:A227 av Lennart Axelsson (s)

av Lennart Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetslöshetsförsäkringen och vårdbidrag.

Motivering

Föräldrar kan erhålla vårdbidrag om de har ett barn som är sjukt eller som har funktionshinder. Barnet ska behöva särskild vård och tillsyn i minst sex månader. Vårdbidraget kan betalas ut av antingen kommunen eller Försäkringskassan. I vissa fall kan det betalas ut under lång tid.

Men den ekonomiska tryggheten efter en tid med vårdbidrag varierar beroende på vem som står som utbetalare för vårdbidraget, kommunen eller Försäkringskassan. Vid arbetslöshet som inträffar senare kan den som fått ett vårdbidrag stå utan ekonomisk trygghet.

Är kommunen utbetalare betraktas vårdbidraget som ersättning för utfört arbete och kan tillgodoräknas som ett arbetsvillkor i arbetslöshetsförsäkringen.

Är Försäkringskassan utbetalare kan vårdbidraget inte tillgodoräknas som ett arbetsvillkor. Tid med vårdbidrag är inte heller överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen. Den tid som vårdbidraget betalats ut är en extrem period som redan gett inkomstförlust. Med anledning av ovanstående resonemang bör tid med vårdbidrag, oavsett utbetalare, kunna betraktas som överhoppningsbar tid.

Stockholm den 18 september 2007

Lennart Axelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-27 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)