Värdighet i vården

Motion 2006/07:So344 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)

av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att alla ska ha rätt till en värdig vård.

Motivering

Grundtanken med den offentliga vården är att alla ska rätt till sjukvård och sjukvården ska ha hög kvalitet.

Det ska inte vara plånboken eller hudfärgen som ska avgöra hur bra vård man får, och när det gället akutvården är den jämlik, men en ny undersökning visar att eftervården inte är jämställd mellan utlandsfödda och infödda svenskar. Detta kan styrkas av statistik, i Stockholm, som visat att dödligheten för hjärt- och kärlsjukdomar är 40 procent högre i de invandrartäta förorterna, än i förorter där flertalet är svenskfödda. Man kan även se att läkare skriver ut betydligt mindre blodfettssänkande medel till utlandsfödda.

Känslan av att vara diskriminerad i sjukvården gör att många utlandsfödda väljer att söka vård utomlands för att få ett bättre bemötande. Detta är inte acceptabelt. Regeringen bör finna sätt att säkerställa att utlandsfödda får lika bra vård som svenskfödda.

Stockholm den 24 oktober 2006

Ronny Olander (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)