med anledning av prop. 2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen

Motion 2009/10:So3 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen

2009/10:So3

av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

med anledning av prop. 2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen

-s95007

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd för personalen inom all offentligt finansierad vård och omsorg.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvärdering av skadeståndsmöjlighet i socialtjänstlagen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värdegrundsmärkning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om huvudmannaskapet för hemsjukvården.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-03-17 Bordläggning: 2010-03-18 Hänvisning: 2010-03-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)