Vårdnadsbidragets storlek

Motion 2015/16:243 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge kommunerna större frihet att besluta om vårdnadsbidragets storlek och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansregeringen har infört möjligheten för kommunerna att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Även om inte antalet familjer som använder denna möjlighet är så stor är reformen välkommen för dessa.

Problemet har varit att dagens maximala nivå på bidraget är för låg och att många familjer som egentligen skulle vilja vara hemma under barnens första år avstår från detta.

Mot denna bakgrund bör regeringen överväga att låta kommunerna få större frihet att själva besluta över vårdnadsbidragets storlek.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-09-30 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)