Vårdsamverkan över gränserna

Motion 2021/22:133 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vilka gränshinder som finns för utökad vårdsamverkan över gränserna samt föreslå åtgärder för att riva dessa hinder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är i stora delar ett glesbefolkat land med stora avstånd. För många kan en resa till sjukhus innebära många timmars resande i bil eller buss, trots att det finns sjukvård på närmare håll men då på andra sidan landgränsen. Vi har i Värmland haft samarbete med Norsk Luftambulanse för akutsjukvård. När BB lades ner i Torsby kunde blivande föräldrar åka över till sjukhuset i Kongsvinger för förlossning.

I augusti 2019 besökte Mittengruppen i Nordiska rådet Røros i Norge och vi fick där en föredragning om samarbetet mellan Region Jämtland och S:t. Olavs hospital som innebär en kortad resväg på minst 1,5 timme enkel väg för de som bor i västra Härje­dalen.

Troligen skulle detta samarbete kunna finnas på fler platser och dessutom utökas. Det vore ett stort lyft för tryggheten på landsbygden. Under vår vistelse fick vi också höra om flera gränshinder för vårdsamverkan över gränserna, bland annat när det gäller akutsjukvård i ambulans. Vid ett grenserådVoksenåsen i december 2019 togs denna fråga upp på nytt, och det visar sig att den hanteras olika i olika regioner. Av de tull­tjänstemän som fanns på plats kunde vi få höra att det som man ansåg vara ett problem vid gränsen mellan Trøndelag och Jämtland/Härjedalen inte sågs som ett problem mellan Viken och Västra Götaland. Regeringen bör därför snarast utreda vilka gräns­hinder som ligger i vägen för utökad vårdsamverkan över gränserna och komma med förslag som tar bort dessa hinder. 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)