Värna det försvarshistoriska arvet i Göteborg

Motion 2021/22:2800 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna det försvarshistoriska arvet som en angelägenhet för hela Sverige, en översyn bör göras över vilka museer som har statlig finansiering och i vilken omfattning, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att öka förståelsen för vår samtid har historien en viktig betydelse.Inom försvaret finns det i Sverige många anläggningar som är av militärhistoriskt intresse. En del är bättre bevarade, andra är sämre. Flera har ett statligt stöd medan vi i Västsverige ser mindre av den fördelningen.

I Göteborg finns bland annat Aeroseum och Maritiman. Både drivs med mindre statliga anslag, men framför allt av ideella föreningar. Föreningarna lägger ned ett mycket stort och ambitiöst arbete, oftast helt ideellt.

Aereoseum, som ligger vid Säve, Göteborg, ingår sedan 1/1 2008 i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA), vilket sorterar under Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM). Här får man följa flygets historia och utveckling fram till dagens moderna flygande farkoster. Det är framför allt volontärer som driver museet och de driver också olika projekt. För att kunna utvecklas och underhållas är man beroende av en stabil finansiering.

Maritiman, ligger vid kajen i Göteborg, och är världens största flytande fartygsmuseum. Här hålls bland annat utställningar och barnverksamhet. Chalmers Tekniska Högskola har också utbildningar för sina fartygsingenjörer på lastfartyget M/S Fryken. Mycket av arbetet sker ideellt. Även här ser vi behovet av en stabil finansiering för attkunna utvecklas och underhållas.

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)