Värna Umeå universitet

Motion 2018/19:1128 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna Umeå universitets roll som ett kunskapsnav i Västerbotten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fortsatta investeringar i Umeå universitet spelar en avgörande roll för den långsiktiga tillväxten och konkurrenskraften i Västerbotten och hela Norrland. I ett läge där den svenska statsbudgeten blir allt mer ansträngd på grund av ökande bidragsutgifter ökar också risken för att anslagen till exempelvis Umeå universitet minskar.

På sikt är detta en farlig utveckling när satsningar på forskning och utbildning trängs undan till förmån för transfereringsutgifter. Regeringen bör därför uttala sin ambition att fortsätta Alliansens satsningar på den högre utbildningen för att Sveriges konkurrenskraft ska vara god även i framtiden. Umeå universitets ställning som kunskapsnav i Västerbotten måste värnas.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)