Västsahara

Motion 2013/14:U311 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen genomför det med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8 fattade beslutet om att erkänna Västsahara.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att den utlovade folkomröstningen i Västsahara genomförs.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka biståndet till de västsahariska flyktinglägren.

Motivering

Sveriges riksdag beslutade den 5 december 2012 att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken (Västsahara) som en fri och självständig stat och även verka för detta inom EU. Det är anmärkningsvärt att regeringen, trots riksdagens tydligt uttalade vilja i frågan, inte har agerat för att genomföra beslutet. Även om utrikespolitiken sköts av regeringen och riksdagen där inte kan fatta bindande beslut, bör regeringen respektera den demokratiska processen i riksdagen samt att en majoritet av Sveriges folkvalda representanter vill att Västsahara ska erkännas som en självständig stat.

Givetvis är den bästa vägen mot självständighet för Västsahara att fredsförhandlingarna genomförs och folkomröstningen kommer till stånd så att västsaharierna får avgöra sin framtid. Därför är det viktigt att Sverige inom ramen för FN och EU verkar för att de förhandlingar som pågår mellan Västsahara och Marocko bör slutföras samt sätter ökad press på Marocko att inte fortsätta förhala och försvåra en folkomröstning. Det har dock gått lång tid nu och Sverigedemokraterna ställer sig starkt kritiskt till det sätt som Marocko under alla dessa år har motarbetat en folkomröstning och hanterat den humanitära situationen i området. Marocko visar inga tendenser till att vilja samarbeta. Det finns samtidigt en exilregering i Västsahara, ett fungerande styre över det område som inte är ockuperat och den har under mycket lång tid kämpat för sin självständighet utan att ta till vapen. Situationen i flyktinglägren är allvarlig och västaharierna har väntat på sin folkomröstning och självständighet i så många år att det börjar finnas en desperation. Därför menar vi i Sverigedemokraterna att det inte finns någon annan utväg än att lägga ytterligare press på Marocko genom att fler länder erkänner Västsahara och dess rätt till självständighet.

Sverige bör även inom ramen för EU verka för ett erkännande och Västsaharas rätt till självständighet, genom att bland annat på olika sätt sätta press på Marocko. EU bör till exempel upphöra med fiskeavtalen samt i förhandlingar med Marocko ställa krav på att upphöra med brott mot mänskliga rättigheter gentemot Västsahara.

Den humanitära situationen för de tusentals flyktingar som befinner sig i flyktingläger i Algeriet är svår. Sverigedemokraterna har länge förespråkat ökat stöd till UNHCR och humanitärt arbete till stöd för de stora behov som finns i många flyktingläger. Därför är vår mening att regeringen bör utöka det humanitära biståndet till de västsahariska flyktinglägren i Algeriet.

Stockholm den 4 oktober 2013

Julia Kronlid (SD)

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)