Veto i FN:s säkerhetsråd

Motion 2013/14:U206 av Jasenko Omanovic (S)

av Jasenko Omanovic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vetot i FN:s säkerhetsråd.

Motivering

Inbördeskriget i Syrien är bara ett av alla krig och väpnade konflikter, som pågår runt om i världen. Kvinnor, barn, gamla och andra försvarslösa personer utsätts för stort lidande när de utsätts för attacker utan tillgång till mat och vatten eller möjlighet till sjukvård.

Både FN, EU och Arabförbundet har på olika sätt försökt att medla fred och sätta stopp för dödandet, utan att lyckas. Anledningen till detta är att FN:s säkerhetsråd inte har varit enigt när det gäller olika försök att stoppa våldet, utan Ryssland och Kina har genom sitt veto hindrat det.

Ser man hur vetot används i FN, slås man av att det ofta gäller olika typer av konflikter, där civilbefolkningen utsätts för trakasserier och våld. Man kan också notera att Storbritannien och Frankrike inte har använt sitt veto på drygt 20 år.

I stadgan sägs att FN finns till för ”att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden”. För att man verkligen ska kunna rädda världen från fler krig, är det viktigt att FN:s säkerhetsråd mer präglas av förhandlingar mellan de deltagande länderna och parterna och att vetot endast används i mycket sällsynta undantagsfall.

Sverige har en lång och stark tradition av en aktiv FN-politik. Därför är det viktigt att Sverige fortsätter att arbeta för större samsyn vid konflikter som drabbar civilbefolkningen och för att vetot blir en sällsynthet.

Stockholm den 23 september 2013

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)