Vi behöver våra barnskötare

Motion 2013/14:Ub365 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)

av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka landets barnskötare.

Motivering

Det finns en yrkesgrupp inom skolan som i dag känner att deras arbete inte värderas lika högt och att man ständigt pratar om att deras utbildning inte är tillräcklig. Känslan av att man vill byta ut dem och känslan av att inte räcka till oroar de barnskötare vi mött. Det är olyckligt att en grupp som omnämns i läroplanen, att en så viktigt grupp upplever att de förbises.

Förskolan ska ha bra kvalitet. Det är otroligt viktigt med människor som bryr sig om och brinner för sitt arbete. De arbetar med barn och grunden sätts på förskolan. Det är bra att man satsar på förskolelärare, det är otroligt betydande, men vi vill också att man satsar på landets barnskötare. Det finns en barnskötarutbildning på gymnasiet men signalerna om och kring förskolan kan bidra till att få söker sig till utbildningen. Man hör ofta att det inte är någon idé att gå den utbildningen för man kommer ändå inte få ett arbete om man inte är förskolelärare. Utvecklingen oroar oss då vi anser att vi behöver både förskolelärare och barnskötare. Dessa två yrkesgrupper kompletterar varandra då de har olika inriktning och uppdrag. Barnen behöver pedagogisk utveckling och lärande, men de behöver också omsorg och omvårdnad. Det är djupt oroande om vi tappar omsorg och omvårdnadsdelen, den är viktig för att både föräldrar och barn ska känna sig trygga med förskolan.

Trygg, lärorik och rolig står det i läroplanen, det betyder att vi inte får glömma att även se till att vi stärker landets barnskötare, möjliggör vidareutbildning, arbetar för kvalitet i gymnasieutbildningen och också lyfter fram deras yrkesgrupp för att fler ungdomar ska söka sig till en bra utbildning.

Stockholm den 2 oktober 2013

Roza Güclü Hedin (S)

Carin Runeson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)