Vikten av en fast vårdkontakt

Motion 2021/22:2255 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en fast vårdkontakt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk sjukvård tillhör världens bästa men vården är dock fortfarande inte jämlik över vårt land. Målsättningen måste vara att vården ska vara präglad av kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet för alla. Skillnader i kvalitet eller tillgänglighet mellan regioner ska motverkas, inte minst inom primärvården. Alla människor, gammal som ung, måste någon gång i livet komma i kontakt med primärvården och då måste den kunna tillgodo­se de behov som finns. Hyrläkare är i detta sammanhang ibland ett måste och bra. Men det blir problematiskt om kontinuiteten ständigt åsidosätts och hyrläkare blir en permanent ersättning för en vardaglig läkarkontakt.

Sverige har idag ett inbyggt fel i sjukvårdssystemet när fokus på att skapa konti­nuitet för patienter i vården sätts åt sidan för ett joursystem för läkare som ger rätt till långa kompledigheter där tiden till att extraknäcka som hyrläkare i andra landsting går i totalt motsatt riktning.

När det bästa för en patient är att ha en fast vårdkontakt och ett team kring patienten så måste det också vara målsättningen för att öka kvaliteten i vården. Vi behöver ha ett skyddsnät som bygger på det vi ska åstadkomma för våra samhällsmedborgare. Det blir orimligt att ha ett system där läkare reser mellan regioner och arbetar i varandras verk­samheter medan patienterna får träffa nya läkare gång efter annan istället för en och samma läkare eller vårdkontakt ges med kontinuitet.

Patienter behöver kontinuitet i form av att träffa samma vårdkontakt och detta inte minst då vi blir äldre och får ett antal olika krämpor. Samma sak gäller för de barn, vuxna och ungdomar som är i behov av en fast kontakt för att kunskapen kring deras åkommor ska finns där vid besök i vården och därmed underlätta för behandling.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)