Vilhelmina flygplats

Motion 2016/17:1755 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ekonomisk hjälp vid byggandet av ny landningsbana i Vilhelmina och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vilhelmina flygplats är en av de flygplatser med störst upptagningsområde: fem kommuncentra inom 1,5 timme: Dorotea, Åsele, Strömsund, Vilhelmina och Storuman. Alla attraktioner och skidorter ligger inom 1,5–2 timmar från flygplatsen, och för att vara attraktiv bör transfern vara runt 1,5 timmar, inte mer än 2 timmar. Alternativen till Vilhelmina som tar större flygplan är flygplatsen i Umeå eller Åre-Östersund vilket tar 3timmar vardera från Vilhelmina.

1 januari 2018 träder ett av EU beslutat regelverk i kraft för att harmonisera klassificeringen av flygplatser inom gemenskapen. Innebörden med det nya regelverket kan innebära att kapaciteten begränsas på så sätt att flygplan med max 19 sittplatser kan trafikera South Lapland Airport. Flygplan med endast 19 sittplatser främjar inte utvecklingen och turismsatsningar i södra Lappland. Kommersiella alternativ till flygplatsen är Inlandsbanan som endast är öppen 3 månader om året och Lapplandspilen med avgångar måndagar och fredagar från Stockholm. Den usla tillgängligheten gör att turisterna väljer andra ställen att åka till. South Lapland Airport behöver en ny längre landningsbana 2,3 km för att kunna locka turisterna att besöka de närliggande kommunerna. Med en ny landningsbana får man möjlighet att ta emot direkt flyg från hela Europa. 2,3 km järnväg i två riktningar kostar 202 000 000 och en landningsbana som tar dig ut i världen ca 240 000 000.

South Lapland Airport har inte varit passiva utan arbetat hårt för att få till en ny landningsbana; de har gjort studier och har underlag samt letter of intent på mark. En hel del av finansieringen är klar men inte allt. Idag har flygplatsen ca 16 000 pax men har som mål att få ca 80 000 pax vilket lyfter hela regionen. South Lapland Airport har haft samtal med researrangörer vilket har gett positiva besked att göra paketresor men då krävs att flygplatsen kan ta mot större flygplan. Kittelfjäll, Klimpfjäll, Borgafjäll, Saxnäs, Fianberg, Avasjö och Fredrika har mycket stor potential att fånga upp turism med skidåkning, snöskoteråkning, vandringsleder mm. Vi anser att regeringen bör utreda möjligheten att hjälpa South Lapland Airport att bygga en ny landningsbana på 2,3 km för att få hela Sverige att leva.

Jimmy Ståhl (SD)

Per Klarberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)