Villkoren för bärplockare

Motion 2014/15:2479 av Eva Lohman (M)

av Eva Lohman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över bärplockarnäringens situation i Sverige.

Motivering

Sveriges natur är en av våra stoltaste gemensamma tillgångar. När det talas om Sverige utomlands är det ofta allemansrätten och den vackra naturen som belyses. Även inrikes får svenskarna njuta av detta. En stor del av den svenska matkulturen såväl som många av de svenska nationshögtiderna innefattar bär som plockats vilt. Tyvärr finns här även en baksida.

Regeringen har tidigare tagit tag i problematiken med bärplockare som reser till Sverige från länder utanför Europeiska unionen och blir lurade. De senaste åren har tyvärr en ny form av problematik uppdagats. Många plockare från inom Europeiska unionen blir idag, via förmedlingar och rekryterare i sina hemländer, erbjudna att resa till Sverige för, vad de tror är, en sommar av hårt arbete mot en för dem god inkomst. Tyvärr vittnar många historier istället om en problematik där plockarna blir exploaterade genom fråntagande av pass och tvingade till långa arbetsdagar mot en oskäligt låg ersättning.

Detta är svårt att upptäcka och åtgärda med dagens lagstiftning då de kommer från EU-länder vilket ger dem rätten att resa och arbeta fritt.

En möjlig lösning för att åtgärda problematiken med oseriösa arbetsgivare som bedriver exploatering och bedrägeriverksamhet gentemot dessa bärplockare vore att införa ett krav på F-skattsedel för utländska företag inom bärbranschen. Detta skulle kunna utformas liknande det register regeringen undersöker att tillsätta för utländska byggföretag.

Ett införande av ett register eller ett krav på F-skattsedel vore ett viktigt steg för att tydligare kunna kontrollera arbetsmiljön och lönebildningen för utländska bärplockare. Det ger skogsägare möjligheten att kunna kontrollera lokala plockare och stärker därmed deras rättssäkerhet.

Ytterligare en väg mot att förbättra situationen inom bärnäringen vore införandet av en certifiering för företag vars bär är plockade och införskaffade på ett rättvist sätt. Krav- och Fair Trade-certifiering är exempel på framgångsrika konsumentvänliga certifieringar vilka skapar incitament för företag att certifiera sig med.

Sveriges allemansrätt är någonting svenskar känner stark stolthet inför. Detta får inte urholkas av oseriösa aktörer som profiterar på öppenhet och fri rörlighet. Därför är det viktigt att ta tag i problematiken med bärplockarnäringen.

.

Eva Lohman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare