Viltets ökning i Kalmar län

Motion 2020/21:564 av Anne Oskarsson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)

av Anne Oskarsson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera uppförande av viltstängsel på de mest olycksdrabbade vägarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kalmar län är det län som har flest viltolyckor per 1000 personbilar i trafik, vilket varit fallet under en längre tid. De mest utsatta vägarna i Kalmar län är E22 norr om Oskars­hamn till Västervik, länsväg 136 från Isgärde till Bödarondellen, riksväg 35, riksväg 25/28 runt Eriksmåla och riksväg 40.

Under åren 2014 till 2019 har det totala antalet viltolyckor i Kalmar län ökat med 33procent. Dovhjortsolyckorna har ökat från 140 till 322, dvs en ökning som är mer än fördubblad. Detsamma gäller även för vildsvin där olyckorna ökat från 422 till 908. Rådjursolyckor har ökat men i en mindre dramatisk omfattning.

En trolig förklaring till detta är det faktum att Kalmar län har färre vägsträckningar med viltstängsel än andra län, vilket har ett tydligt samband i förhållande till antalet vilt­olyckor. Samtidigt är den mest kostnadseffektiva lösningen för att förhindra viltolyckor just uppförande av viltstängsel, vilket skulle förhindra omfattande samhällskostnader. Med anledning av ovanstående anser vi att riksdagen ska tillkännage för regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att prioritera uppförande av viltstängsel på de mest olycks­drabbade vägarna.

Anne Oskarsson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)